En bærer av amerikansk våpenkultur

President George W. Bush deler mange av karaktertrekkene til den hvite amerikanske middelklassen. Disse har relativt enkle forestillinger om ulike samfunnsforhold. De er bærere av den amerikanske våpenkulturen og er en viktig del av USAs krigslobby.