Et grenseløst pengesluk

Krigen mot Irak er anslått å koste USA astronomiske 1050 milliarder kroner bare i militære utgifter. Men historien er full av eksempler på kriger som sprenger alle økonomiske kalkyler.