Ingen krigsbegeistring i Ealing

I Ealing er meningene delte om Storbritannias holdning i Irak-spørsmålet. Noen støtter Blair, andre er imot krigen. Men ingen uttrykker begeistring over utsiktene til en ny krig.