Strutsefjær eller bunad?

Utenriksråd Bjarne Lindstrøm er utpekt som Utenriksdepartementets hustyrann. Mannen som har skylden for at det som har gått galt i håndteringen av flodbølgekatastrofen, gikk galt. Det er å håpe at evalueringsutvalget som ble oppnevnt fredag, ender med mer nyanserte konklusjoner, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.