Enkens sterke beretning

Den britiske våpeninspektøren David Kelly brukte konens revmatismemedisin og speiderkniven sin fra guttedagene da han tok livet sitt.