Katt måtte avlives

De siste ukene har Bergen Smådyrklinikk fått inn flere katter som er blitt slengt rundt etter halen. En av kattene måtte avlives som følge av mishandlingen.