Håpets imperium

A race to the bottom, et kappløp mot bunnen, var neppe den slags konkurranse som den amerikanske drømmen engang innbød til. Ikke håpet om fremgang gjennom dårligere betingelser, men håpet om fremgang gjennom bedre betingelser. Nå er det stadig mer de dårligere betingelsenes som gjelder. Hvordan går det da med drømmen?