En varslet tragedie...

Denne tjelden vet ikke at den har en tragedie i vente. Fuglen er et offer for menneskenes invadering av den frie natur.