Framskritt i debatten om regionalt selvstyre i Irak

Iraks politiske ledere er blitt enige om at ny lovgiving om regionalt selvstyre ikke skal tre i kraft før 18 måneder etter at lovgivningen blir vedtatt.