41 sivile drept i Libanon

Drepte ble liggende fast under restene av sine sønderknuste hjem etter at israelske kampfly og kanonbåter slo løs på byer og landsbyer i Libanon.