Bush eller Kerry - Kerry eller Bush?

Presidentvalgkampen er for alvor i gang i USA. Silkehanskene er lagt til side - i den grad noen har hatt dem på - og meningsmålingene forteller at USA er delt omtrent på midten. Men igjen er det verdt å understreke at det er ikke velgerflertallet som avgjør utfallet i USA, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.