Russisk rederi nekter å betale bot

Rederiene til de to russiske fartøyene som ble tatt for ulovlig omlasting utenfor Bjørnøya er ilagt bøter på til sammen 2,15 millioner kroner, men det ene rederiet nekter å betale.