- De var jo bare tilskuere

Sinnene er i kok i Thailands sørligste provinser etter drapene på 84 muslimske demonstranter. Mange av de drepte var bare vanlige folk som skulle se hva som foregikk, hevder øyenvitner.