Rekordstort amerikansk handelsunderskudd

Amerikanske forbrukeres umettelige etterspørsel etter importerte varer drev handelsunderskuddet i januar opp i 58,3 milliarder dollar (360 milliarder kroner).