Flykter fra vårflom i Russland

Over 5.000 mennesker har flyktet og rundt 1.500 bolighus er satt under vann etter at elver gikk over sine bredder øst i Russland. Årets vårflom betegnes som uvanlig stor.