Den menneskelige faktor

Radiosendinger over bambusteppet og etablering av opposisjon inne i Nord-Korea sammen med oppfordringer til verdenssamfunnet om å legge sterkere press på landets ledere er blant tiltakene som skal bidra til å bedre kårene til de 22 millioner ulykkelige i det isolerte landet, skriver Atle M. Skjærstad.