Ønsker hjelp fra Norge

Norge og Island er enige om å drøfte et nærmere samarbeid om forsvar og beredskap til sjøs.