Trenger ved til hundrevis av kister

De lokale myndighetene i Phuket ber folk om å bidra med ved til de mange kistene som nå må snekres. Det er også mangel på hvite laken og sko.