Flere enn én av tre av alle verdens voksne, 1,46 milliarder mennesker, er overvektige, ifølge en fersk rapport fra Overseas Development Institute (ODI), og 904 millioner av disse bor i utviklingsland.

Tankesmien spår en kraftig økning i antallet mennesker i fattige land som lider av diabetes, rammes av hjerteproblemer eller får slag. Regjeringene i disse landene oppfordres til økt innsats mot problemene.

Overvekt har tidligere vært regnet som et problem først og fremst i rikere land. Men de siste årene har problemet økt mest i landene som ligger midt på treet i gjennomsnittsinntekt og i fattige land, heter det i ODIs rapport.

Påvirke menyen

Når inntektene øker, forandres dietten. Billig mat som korn og rotfrukter erstattes med kjøtt, olje, fett og sukker. Dette er en diett som ifølge FNs helseeksperter er en betydelig medvirkende årsak til økningen i hjerte— og karsykdommer, samt diabetes - altså sukkersyke - og visse typer kreft.

— Politikerne må bli mer villige til å forsøke å påvirke valget av maten som legges på tallerkenene. Utfordringen er å legge til rette for sunnere kosthold samtidig som man gjør mat med lavere næringsverdi mindre fristende, sier Steve Wiggins i ODI.

I rapporten oppfordres landene til å fremme sunne, lokale mattradisjoner, i stedet for at folk tar etter de dårligere sidene ved den nordamerikanske og vesteuropeiske menyen.

Uheldige matvalg fører til feilernæring, samtidig som ren matmangel andre steder gir alvorlig underernæring i befolkningen. Overvekt og underernæring eksisterer ofte side om side, noen ganger i de samme husholdningene, sier matforskeren Alan Dangour til BBC.

Kroppsmasseindeks

— Vi må straks ta tak i skandalen der millioner rammes av ekstrem sult og barn får for lite næring. Men samtidig må vi tenke over hva som skjer dersom vi sørger for store mengder ekstra kalorier, med lite vitaminer og oppfordrer til overforbruk, mener han.

De som har en kroppsmasseindeks (BMI) på mer enn 25, defineres som overvektige. BMI er forholdet mellom et menneskes høyde og vekt og skal hos normalvektige ligge mellom 18,5 og 24,9.

Andelen av voksne i den globale befolkningen med en BMI over 25 vokste i tiden fra 1980 til 2008 fra 23 prosent til 34 prosent. Økningen var størst i land som i den samme perioden også hadde betydelig vekst i gjennomsnittsinntektene, som Egypt og Mexico.