Det opplyserEUs president Herman Van Rompuy. Russland har bare dager på seg for å unngåsanksjoner, advarer han.

– Løsningenpå krisen bør finnes gjennom forhandlinger mellom regjeringen i Ukraina ogRussland, potensielt også gjennom internasjonale organer. Slike forhandlingermå starte i løpet av de kommende dagene og gi resultater innen kort tid. Ser viingen resultater, vil EU ta stilling til ytterligere tiltak, som visumforbud,sperring av kontoer og avlysning av et planlagt toppmøte mellom EU og Russland,sier Van Rompuy.

Ved enytterligere destabilisering vil også mer vidtrekkende sanksjoner bli aktuelle.

Unionen ersamtidig klar for å undertegne de politiske kapitlene i samarbeidsavtalen somer framforhandlet med Ukraina. Det er ikke nødvendig å vente med dette tiletter presidentvalget i Ukraina 25. mai, fastslår Van Rompuy.

Avtalenskulle egentlig undertegnes i fjor, men ble lagt på is av daværende presidentViktor Janukovitsj. Det var denne beslutningen som utløste uroen som har pregetUkraina siden i fjor høst.

OgsåUkrainas nye regjering har signalisert at den ønsker å undertegne avtalen medEU.