Oljeutslipp ved norsk tanker

Fire kilometer strand langs kysten av Uruguay ble tilgriset av olje da det oppsto lekkasje på slangen ved lossing til den norsk tankbåten Front Brabant.