Storbrann i Øst-London

En stor brann i et nedlagt varehus har lagt en kraftig røyksky over Øst-London.