Stjerner eksploderer av tonen F

Pass på neste gang du spiller tonen F nær midten på klaveret. Amerikanske forskere mener nemlig at denne lydsvingningen utløser såkalte supernovaeksplosjoner.