Guantanamo-fanger overført til Europa

To Guantanamo-fanger fra Tunisa er blitt overført til Italia, hvor de vil bli stilt for retten anklaget for terrorisme.