Kypros og Malta kan innføre euro

EU-kommisjonen har gitt Kypros og Malta tillatelse til å innføre euro fra januar 2008.