Etterforsker folkemord-mistenkte fra Rwanda

Norge undersøker nå bakgrunnen for mellom 10 og 20 personer fra Rwanda som bor her i landet. De kan ha deltatt i folkemordet i hjemlandet.