– Russland har utplassert raketter

Russland har utplassert kortdistanseraketter i Sør-Ossetia, hevder amerikansk etterretning.