USA vil kalle hjem hjelpeforsyninger

USA får ikke slippe inn i Burma.