Russlands krig i Tsjetsjenia avler terror

Russlands krigføring i Tsjetsjenia driver den sivile befolkningen mot ekstremisme og genererer terrorisme, hevder Helsingforskomiteen.