Gro: Må både ha bedre helsevesen og billigere medisiner

Generaldirektør Gro Harlem Brundtland i WHO sier at billigere medisiner alene ikke kan hjelpe folk i fattige land. - Det er like viktig at det bygges opp et helsevesen som sørger for at medisinene kommer ut til dem som skal ha dem, sier Brundtland.