Unntakstilstand mot hærens vilje

Indonesias president Abdurrahman Wahid erklærte mandag morgen lokal tid unntakstilstand og oppløste nasjonalforsamlingen. En general sier at hæren ikke vil lyde Wahids ordre.