Norge får Irak-rapport

En redigert versjon av Iraks erklæring om landets våpenprogrammer skal i dag deles ut til alle de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd, deriblant Norge.