"Nazi-ofre må få pengene sine nå"

Det haster med å utbetale erstatninger til folk som måtte gjøre slavearbeid for de tyske nazistene, mener næringslivsfolk i Tyskland. Men næringslivet er ikke enig med seg selv om hvordan utbetalingene skal skje.