Adjø, Solidaritet

Ekskommunistene i Polen lå an til å vinne en brakseier i det fjerde frie valget etter kommunismens fall. Solidaritet risikerte å ryke ut av nasjonalforsamlingen.