Klimaendring truer matproduksjonen

Globale klimaendringer truer matproduksjonen, særlig i utviklingsland. Men også rike land vil rammes av en rask klimaendring, oppsummerer FNs klimapanel i en ny rapport.