Beskjedent bistandsmål ble for mye

Et forslag om en beskjeden økning i EUs uhjelp fikk i går - overraskende nok - ikke flertall på utenriksministermøtet i Brussel.