Usikkerhet utsetter oppskytning

Oppskytningen av en del av den internasjonale romstasjonen utsettes etter en sikkerhetssjekk av den aktuelle romfergen.