Reddet etter tre uker i sjakt

En kinesisk gruvearbeider ble før påske gravet frem fra en oversvømmet sjakt der han hadde ligget innesperret i tre uker.