Fredsbevegelsen våkner

Utenriksminister Shimon Peres' evige snakk om fred og forhandling tilsvarer ikke realitetene i Ariel Sharons regjering. Der er strategien å unngå forhandling for enhver pris, skriver BTs korrespondent i Kairo, Lasse Ellegaard.