Sivile flykter fra albanske landsbyer i Makedonia

Flere hundre etniske albanere har flyktet fra landsbyene sine i Makedonia hvor geriljaen har sine stillinger. Trusselen om et øyeblikkelig angrep fra hæren er dermed svekket.