- Irak testet masseødeleggelsesvåpen i 1987

Irak testet i 1987 en bombe som skulle spre radioaktivt materiale og forårsake sykdom og uforklarlige dødsfall, skriver New York Times.