Det norske forbudet bryter med EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, mener overvåkingsorganet, som onsdag har sendt et formelt åpningsbrev i saken til Norge.

ESA har flere innvendinger mot de norske reglene, som trådte i kraft i juni. Unntaksmulighetene er ikke gode nok, mener ESA, som også peker på at reglene er lite konsekvente.

— Bruk av vannscootere er forbudt i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tillatt, heter det i en uttalelse fra ESA.

Overvåkingsorganet sier seg enig i at det finnes områder hvor det er nødvendig med miljøvern og går ikke imot restriksjoner på bruk av vannscooter i slike områder.

Men ESA påpeker at forbudssonene dekker store deler av kysten «og inkluderer områder hvor restriksjonene ikke synes nødvendige ut fra miljøhensyn».

Norge har nå frist på to måneder med å svare på ESAs åpningsbrev, som er det første steget i en såkalt traktatbruddprosedyre.

Om det da ikke kommer en løsning, er det neste formelle skrittet at ESA kan gi en såkalt grunngitt uttalelse, som er det siste steget før Norge eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.