Etter en storstilt politiaksjon ble bilen funnet onsdag, to dager etter at den ble stjålet. 700 meter fra lastebilen ble en beholder med det radioaktive materialet kobolt-60, funnet. Stoffet var tatt ut av den beskyttende beholderen.

En 16 år gammel gutt og en 25 år gammel mann ble torsdag kveld lagt inn på et sykehus sentralt i Mexico med symptomer på stråleskader. Et par timer senere ble ytterligere fire menn med lignende symptomer fraktet til sykehuset. De seks er ifølge sykehuset alvorlig syke og har blitt utsatt for så høye strålingsdoser at de risikerer å dø. Politiet har sperret av hele sykehusområdet.

Lastebilen fraktet det radioaktive stoffet fra et sykehus i byen Tepojaco til et lager for spesialavfall da den ble stjålet fra en bensinstasjon mandag.

Kobolt-60 brukes i strålemaskiner i behandling av kreftpasienter, og er ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA ekstremt farlig.