- Helt normalt å protestere

En av sønnene til Muammar Gaddafi hevder det vil bli endringer i Libyas regime. Men diktatoren skal fortsatt ha en rolle som landsfader og rådgiver.