Vikernes fikk 21 års fengsel i 1994 for drap og kirkebranner, og han ble dømt til å betale erstatning til Oslo kommune og Gjensidige Forsikring. Ifølge TV 2 har Gjensidige valgt å frafalle alle krav. Oslo kommune opprettholder sitt krav på 13,5 millioner kroner.

Overfor Aftenposten utdyper informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige Forsikring at både saken og erstatningskravet mot Vikernes er avsluttet fra selskapets side. Avisen skriver at Vikernes var dømt til å betale 4,7 millioner kroner til forsikringsselskapet for to av kirkebrannene han var dømt for. Erstatningskrav fastslått ved dom blir ifølge norsk lov foreldet etter ti år. For å opprettholde kravet må kreditor aktivt kreve pengene gjennom utleggsbegjæring innen tiårsfristen.

— Det ble gjort en vurdering av saken før foreldelsesfristen som var i 2007. Vi valgte å ikke gå videre med erstatningskravet, da Vikernes fortsatt satt i fengsel, sier Rysstad.

Med forsinkelsesrenter ville gjelden til Gjensidige i dag ha vært godt over 6 millioner kroner.

Oslo kommune opplyser til Aftenposten at erstatningskravet på 13,6 millioner kroner for skadene etter brannen i Holmenkollen kapell, fortsatt opprettholdes.