• nyhanoi.jpg

Skyskraperbrann i Hanoi

Det skal ikke lenger være noen innestengt i bygningene.