• ENIGE: Kyoto-avtalen forlenges til 2015, da man håper å få på plass en ny internasjonal avtale om kutt i utslippene av klimagasser. FOTO: REUTERS/SCANPIX

- Det beste vi kunne oppnå

Durban (bt.no): En ny internasjonal klimaavtale skal tre i kraft innen 2020 og Kyotoavtalen forlenges fra 2013. Det ble det viktigste utfallet av toppmøtet i Sør-Afrika