Cameron: Tvilende til en ny EU-traktat

Det fransk-tyske ønsket om å endre EUs organisering har skapt uro i Storbritannia. Statsminister David Cameron er ikke overbevist om at en ny EU-traktat er løsningen.