Det hvite hus gjør det også klart at USA ikke vurderer å gi våpenhjelp til Ukraina.

— Vi ser på forskjellige måter å vise vår støtte til Ukraina, det inkluderer både diplomatisk og økonomisk støte, sier Jay Carney, talsperson for Det hvite hus.

— Vi gjør ikke en aktiv vurdering av våpenhjelp, men vi ser på hva slags bistand vi kan gi, sier han.