• Nato-operasjon: Daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte Souda Air Base på Kreta under Nato-operasjonen i Libya i mai 2011. Selv om Nato nå trekker seg ut av Afghanistan, kan det dukke opp nye oppgaver utenfor Europa, mener Jon Kristen Skogan ved Nupi. FOTO: SCANPIX

- Ny byrdefordeling blir Stoltenbergs jobb nummer én

- Jens Stoltenbergs viktigste oppgave som ny NATO-sjef blir å sikre at de europeiske medlemslandene tar større ansvar for egen sikkerhet.